YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
25/07/2022
Karar Sayısı
1655
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

                       SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA AİT TEMELLER BİLDİRİSİ’NİN 9. MADDESİ YETERİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
KONSOLİDE FİNANSAL RAPORLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE AİT İDARE KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 25.07.2022
KARAR SAYISI :1655 
Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Kontrol Şirketi PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hudutlu denetime tabi tutulan 01.01.2022 – 30.06.2022 devrine ilişkin, Sermaye Piyasası Konseyi’nin (SPK) Seri II-14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide öz kaynak değişim tablosu (“Konsolide Finansal Tablolar”) ile Faaliyet Raporu’nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 Tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, kıymetli hususlarda gerçeğe karşıt bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bildirim uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan kıymetli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan ötürü sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Hürmetlerimizle, 
M. Erkan AKBULUT                        T. Fatih TORUN                           Bahar TUNÇEL USLU
İdare Şurası Üyesi                   İdare Konseyi Üyesi           Genel Müdür Yardımcısı
                                                                  ? Genel Müdür

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047643

BIST