YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Pay Senedi İptal Karları Başka Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Periyot Karı / (Zararı) Periyot Net Kar yahut Ziyanı Denetim Gücü Olmayan Hisseler Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planlarının Birikmiş Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür (Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseleri ile Başka Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Başka (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Hisseleri ve Başka Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları)
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Devir Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanlışların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -384 -13.235 0 0 0 0 0 0 0 223.742 0 210.123
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 47.724 -354.776 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 0 -307.052 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.724 -47.724 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.840 -7.985 0 0 0 0 0 2.292.994 255.675 223.742 0 3.115.916
Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 -16.407 0 0 0 0 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 -16.407 0 0 0 0 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.464 2.127 0 0 0 0 0 0 0 412.295 0 411.958
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 87.768 -458.470 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 0 -370.702 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.768 -87.768 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -7.810 -14.280 0 0 0 0 0 2.663.694 343.445 412.295 0 3.752.674

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu

GELİR VE SARFİYAT KALEMLERİ

TEMEL FAALİYET GELİRLERİ
890.148 481.830 488.891 246.568
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
890.148 481.830 488.891 246.568
Finansal Kiralama Gelirleri
890.148 481.830 488.891 246.568
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama Süreçlerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN SARFİYATLARI (-)
-489.350 -218.397 -282.413 -110.961
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-481.325 -216.621 -276.026 -109.916
Faktoring Süreçlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Süreçlerine Ait Faiz Giderleri
-429 -141 -229 -66
İhraç Edilen Menkul Değerlere Verilen Faizler
0 -1 0 0
Öbür Faiz Giderleri
-3.711 0 -3.711 0
Verilen Fiyat ve Komisyonlar
-3.885 -1.634 -2.447 -979
BRÜT KAR (ZARAR)
400.798 263.433 206.478 135.607
TEMEL FAALİYET MASRAFLARI (-)
-54.950 -36.403 -30.840 -18.191
İşçi Giderleri
-33.553 -22.141 -19.162 -11.119
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-85 0 20 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-19.726 -12.990 -10.958 -6.471
Diğer
-1.586 -1.272 -740 -601
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
345.848 227.030 175.638 117.416
ÖBÜR FAALİYET GELİRLERİ
367.801 158.009 198.996 52.284
Bankalardan Alınan Faizler
2.154 2.092 1.334 710
Menkul Bedellerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
2 1 0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal Süreçler Karı
49.185 12.520 25.147 7.081
Kambiyo Süreçleri Karı
237.499 75.014 135.086 18.390
Diğer
78.961 68.382 37.429 26.103
KARŞILIK GİDERLERİ
-148.846 -139.186 -60.499 -60.794
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Ziyan Karşılıkları
-129.887 -131.020 -49.663 -57.961
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-18.959 -8.166 -10.836 -2.833
ÖBÜR FAALİYET SARFİYATLARI (-)
-173.936 -38.990 -98.405 -2.945
Menkul Kıymetler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Kıymet Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal Süreçlerden Zarar
-173.761 -38.851 -98.317 -2.919
Kambiyo Süreçleri Zararı
-87 0 -87 0
Diğer
-88 -139 -1 -26
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
390.867 206.863 215.730 105.961
BİRLEŞME SÜRECİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK TEKNİĞİ UYGULANAN İŞTİRAKLERDEN KAR (ZARAR)
6 97.830 63.516 61.246 23.915
NET MALİ KONUM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
488.697 270.379 276.976 129.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -76.402 -46.637 -35.192 -26.911
Cari Vergi Karşılığı
-101.637 -38.616 -71.249 -24.687
Ertelenmiş Vergi Sarfiyat Etkisi
0 -8.021 0 -2.224
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
25.235 0 36.057 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
412.295 223.742 241.784 102.965
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Emelli Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı İştirak ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Öbür Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN SARFİYATLAR (-)
0 0 0 0
Satış Emelli Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı İştirak ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Başka Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Sarfiyat Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DEVİR NET KARI YAHUT ZARARI
412.295 223.742 241.784 102.965
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
412.295 223.742 241.784 102.965
Pay Başına Kar (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar)

PAY BAŞINA KAR (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ PAY BAŞINA ÇIKAR (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Çıkar (Tam TL) 1,05740000 0,57380000 0,62010000 0,26410000

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu

TEMEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
137.041 336.420
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Hisseleri / Kiralama Gelirleri
844.219 510.528
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Hisseleri / Kiralama Giderleri
-561.891 -234.591
Alınan Temettüler
11 76.719 50.814
Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Öteki Kazançlar
0 0
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 67.375 66.218
Çalışana ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.689 -21.668
Ödenen Vergiler
-172.015 -5.675
Diğer
-89.677 -29.206
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-435.110 -66.821
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama Süreçlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-984.031 -1.282.396
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Öbür Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-397.330 26.794
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Öteki Borçlarda Net Artış (Azalış)
946.251 1.188.781
Temel Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-298.069 269.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.449 -435
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -12
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-11.778 -6.839
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.206 -7.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Sağlanan Nakit
4 5.219.900 2.496.972
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
4 -4.927.331 -3.082.787
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya Ait Ödemeler
-2.822 -1.057
Diğer