TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

TOFAŞ TÜRK ARABA FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
26/07/2022
Karar Sayısı
2022/14
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

                               SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 9. HUSUSU YETERİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK
BEYANI 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE AİT İDARE KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 26.07.2022
KARAR SAYISI: 2022/14
Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Kontrol Şirketi Güney Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sonlu kontrole tabi tutulan 01.01.2022 – 30.06.2022 devrine ilişkin, Sermaye Piyasası Konseyi’nin (SPK) Seri II.14.1. “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile orta devir Faaliyet Raporu’nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
?          Tarafımızca incelendiğini,
?      Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, değerli bahislerde gerçeğe ters bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
?        Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bildiri uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan kıymetli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan ötürü sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Hürmetlerimizle, 26.07.2022
 
    Neslihan  TONBUL
    Sergio DUCA
    Cengiz EROLDU

    Bağımsız  İdare Kurulu
    Bağımsız İdare Kurulu
    İdare Heyeti Üyesi – CEO

    Üyesi
    Üyesi
     

    Kontrol Komitesi Başkanı
    Kontrol Komitesi Üyesi
     

 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047913

BIST