TCMB: Liralaşma stratejisi ile TL tahviller olumlu ayrıştı

TCMB: Liralaşma stratejisi ile TL tahviller olumlu ayrıştı

Ağustos 3, 2022 Kapalı Yazar: admin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların yükselen finansal belirsizliklere bağlı olarak global ölçekte paha kazandığını, Türk lirasının ise Temmuz ayında başka gelişmekte olan ülke para ünitelerinden “nispeten olumlu istikamette ayrıştığını” belirtti.

21 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve siyaset faizinin sabit bırakıldığı Para Siyaseti Heyeti toplantısının özetini yayımlayan TCMB, “Liralaşma stratejisi kapsamında atılan siyaset adımlarının da tesiriyle Türkiye’nin Türk lirası cinsi devlet tahvili getirileri de bu devirde başta uzun vadede olmak üzere benzeri ekonomilere nazaran daha olumlu bir performans sergilemiştir” dedi.

Toplantı özetlerinde şu sözler kullanıldı:

Para siyasetinde sürdürülebilir fiyat istikrarı amacı doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının maksadına uygun formda iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Heyet, güçlendirdiği makroihtiyati siyaset setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ek önlemleri uygulamaya alacaktır.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları tesirli olmaya devam etmektedir.

Jeopolitik gelişmeler sonucunda, milletlerarası ve yurt içi güç fiyatlarında ulaşılan yüksek düzeyler ve tedarik zincirlerinde süregelen aksaklıklar üretici fiyatlarını etkilemeye devam etmektedir.

Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanan gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlamaları üzerindeki tesirleri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki tesirleri, kur muhafazalı mevduat eserlerine yönelik gelişmelerin zıt para ikamesi, Döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve fiyat istikrarı üzerindeki tesirleri tahlil edilmekte ve gerekli siyaset önlemleri oluşturulmaya devam edilmektedir.