Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 149 oldu

Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 149 oldu

Temmuz 18, 2022 Kapalı Yazar: admin

Tarım-ÜFE Haziran’da bir evvelki aya nazaran yüzde 0,66 azalış gösterirken, yıllık bazda yüzde 148,90 yükseldi.

Endeks, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran yüzde 98,84 ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 67,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir evvelki aya nazaran tarım ve avcılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,91 azalış, ormancılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,32 azalış ve balık ve öbür balıkçılık eserlerinde yüzde 15,48 artış gerçekleşti. Ana kümelerde bir evvelki aya nazaran tek yıllık bitkisel eserlerde yüzde 1,39 azalış, çok yıllık bitkisel eserlerde yüzde 12,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal eserlerde yüzde 10,69 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye nazaran 7 alt küme daha düşük, 4 alt küme daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 64,63 ile öteki çiftlik hayvanları ve hayvansal eserler ve yüzde 70,00 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 277,14 ile lifli bitkiler ve yüzde 184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Aylık Tarım-ÜFE’ye nazaran 4 alt küme daha düşük, 7 alt küme daha yüksek değişim gösterdi

Bir evvelki aya nazaran azalışın yüksek olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 23,82 ile zerzevat ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt küme ise yüzde 29,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 23,11 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Haziran 2022’de, endekste kapsanan 82 husustan, 23 unsurun ortalama fiyatında azalış, 56 hususun ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken, 3 hususun ortalama fiyatında değişim olmadı.