Spor AŞ’lere asgari sermaye şartı

Spor AŞ’lere asgari sermaye şartı

Ağustos 1, 2022 Kapalı Yazar: admin

Spor anonim şirketlerinin temel mukavelesinin taban içeriği, iştirak yapısı, hisse sahipliği, sermaye ve organlarına ait temeller belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuya ait bildiriye nazaran, sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak halka açık spor AŞ’lerin taban sermayesi 1 milyon TL’den az olamayacak.

Spor federasyonları, belli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’den az olmamak üzere taban sermaye zaruriliği getirebilecek. Spor kulüpleri, makul bir spor koluna ait faal ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek yahut devredebilecek.

Spor AŞ’lerin hisseleri hamiline yahut nama yazılı olabilecek. Lakin, sermaye piyasası mevzuatına nazaran Borsada süreç görenler hariç olmak üzere, bir spor kulübü ile irtibatlı olan spor anonim şirketlerinin hisselerinin nama yazılı olması zarurî tutuldu.

Gerçek yahut hukuksal bireylerin tıpkı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde yahut spor anonim şirketinde direkt yahut dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamayacak.

Spor AŞ’ler, bir spor kulübünün bağlı iştiraki yahut iştiraki olarak kurulabileceği üzere spor kulübünden bağımsız olarak da kurulabilecek. Bu şirketlerinin idare heyeti, temel kontratla atanmış yahut genel şura tarafından seçilmiş bir yahut daha fazla bireyden oluşacak.