Avukatlık Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler avukatların tepkisini çekmesine rağmen meclise geldi. Çoklu baro sistemine geçilmesi halinde baroların yönetim yapısında ve seçim sisteminde önemli değişiklikler olacak. Peki çoklu baro nedir?

ÇOKLU BARO NEDİR?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını sürdürecek. Ancak illere çoklu baro sistemi getirilecek. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil üye sayısı beş binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek. İki bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro oluşturulabilecek. Her baro Barolar Birliği’nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçimi, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu yapılacak, seçimler barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleştirilecek.

TBB en az 25 baronun yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilecek ama seçim yapılamayacak.

AKP’NİN ÇOKLU BARO TEKLİFİ ÖZET

• Teklife göre, 5 binden fazla avukat bulunan kentlerde, asgari 2 bin avukatın bir araya gelmesiyle yeni baro kurulabilecek. Teklif, Türkiye Barolar Birliği’nin delege yapısını da değiştirecek. Mevcut sistemde, barolar, TBB Genel Kurulu’nda, baro başkanı ve ikişer delege ile temsil ediliyor. Baroya kayıtlı 100’den fazla avukat varsa, her 300 avukat için de bir delege TBB Genel Kurulu’na katılıyor. Teklifte ise her baronun baro başkanı ve üçer delege ile temsil edilmesi, 100’den fazla avukatın olduğu kentlerde ise her 5 bin avukatın bir delege ile temsil edilmesi sistemi getiriliyor.

• Teklife göre, 4900 avukatın kayıtlı olduğu baro ile 80 avukatın kayıtlı olduğu baro TBB Genel Kurulu’nda aynı sayıda delegeyle, 4 avukatla temsil edilecek.

• İstanbul, İzmir ve Ankara barolarının etkinliği azalacak.

• Teklifte, baroların değişmesini istediği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun olağanüstü seçimle değiştirilmesinin de önüne geçildi. Olağanüstü toplanan genel kurullarda seçim yapılamayacağı düzenlendi. Teklife göre, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ekim ayında tüm barolar yeni başkan ve delegelerini seçecek. Aralık ayında ise TBB Genel Kurulu yapılacak.

• Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla bir baro kurulabilecek. Kuruluş için iki bin avukatın imzası ve dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin Türkiye Barolar Birliği’ne verilmesi yeterli olacak. Kurucular kurulu, en geç altı ay içinde kuruluşu tamamlayacak ve olağan genel kurul yapacak.

• Baroya kayıtlı avukat sayısı iki binin altına düşerse, TBB, o baroyu asgari sayının altı ay için sağlanması için uyaracak. Eksiklik giderilemezse baronun varlığına son verme kararı alınacak. Buraya kayıtlı avukatlar başka baroya kaydolabilecek. Tasfiye edilen baronun malvarlığı TBB’ye geçecek. Çoklu baronun bulunduğu kentlerde barolar numaralandırılacak.

• Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nun yapısı değişecek. Daha önce baroların en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasında gizli oyla seçilen ikişer delege ve baro başkanının temsiliyle Genel Kurul’a katılıyordu. Delege sayısı baro başkanı ve üç delegeye çıktı. Mevcut düzenlemede, avukat sayısı yüzden fazla olan barolarda, yüzden sonraki her üç yüz üye için birer delege seçimi yapılıyordu. Teklifte, üye sayısı yüzden fazla olan barolarda her beş bin üyenin bir delege ile temsili düzenlemesi yer aldı.

• Bu düzenleme, avukat sayısı yüksek İstanbul, Ankara, İzmir gibi baroların TBB’deki etkinliğinin azalmasına yol açacak. 100’den az avukatın kayıtlı olduğu baro başkan dahil dört delegeyle temsil edilecek.

• 4900 avukatın kayıtlı olduğu baro da yine başkan dahil dört delegeyle temsil hakkına sahip olacak. 10 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda ise delege sayısı ancak başkan dahil 6 olabilecek.

• En az 25 baronun yönetim kurulunun çağrısıyla Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilecek ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

• Birden fazla baronun olduğu illerde, adli yardım büroları ve diğer kurullar, baroların üye sayısına göre eşit temsille oluşturulacak.

• Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak. Yeni avukatlar, hangi baroya kaydolduysa, o baroya kayıtlı avukatın yanında staj yapabilecek.

• Avukatlara yönelik soruşturmalarda, aramalar, o avukatın kayıtlı olduğu baronun temsilcisinin nezaretinde yapılacak.

• Kılık kıyafet düzenlemesi de değişti. Mevcut kanunda avukatların TBB’nin belirlediği kıyafeti kullanmak zorunda oldukları belirtiliyor. Teklifte ise avukatların adliyelerde cübbe giyecekleri, kılık kıyafet konusunda başka bir kurala zorlanamayacakları belirtiliyor.