Sigortacılıkta toplam aktifler 2021’de yüzde 39 arttı

Sigortacılıkta toplam aktifler 2021’de yüzde 39 arttı

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

Türkiye Sigorta Birliği 2021 yılına ait dal raporu yayımladı.

Rapora nazaran 63,6 milyar lira tazminat fiyatı ödeyen sigorta bölümü geçen yıl hayat dışı sigortalarda 58 milyar 600 milyon lira tazminat üstlenirken hayat sigortalarında üstlenilen tazminat meblağı 5 milyar lira oldu.

Sektör geçen yılı 41 şirketler faaliyet gösterdiği hayat dışında 87,5 milyar liralık prim üretimi ile kapattı. Bu 2020 yılına nazaran yüzde 28,5’lik artış manasına gelirken en büyük hissesi yüzde 22,2’lik artışla Kara araçları sorumluluk sigortalarında görüldü.

Hayat ve emeklilik alalında faaliyet gösteren 21 şirketin emeklilikte fon fiyatı 244 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir evvelki yıla nazaran artış yüzde 43, 6 oldu.

Hayat alanında toplam prim üretimi 17 milyar 300 milyon lira olurken 2020 yılına nazaran yaşanan artış yüzde 20,1 oldu.

Reasürans tarafında ise faailyet gösteren üç şirketin toplam prim üretimi 4 milyar 600 milyon lira oldu. Buradaki artış da bir evvelki yıla nazaran yüzde 52,11 olarak görüldü.

Net kâr 6 milyar 362 milyon lira

Konsolide finansal büyüklüklere bakıldığında ise toplam faalleri hayata dışında 125,1 milyar olan bölümün hayat dışı kârı da 6 milyar 362 milyon lira olarak gerçekleşti. Faaller bir evvelki yıla nazaran yüzde 31, kâr da yüzde 6,5 arttı.

Pek çok zorluğun yaşandığı 2021 yılında Türkiye Sigorta kesiminin üstlediği toplam tazminat meblağı 63,6 milyar liraya ulaştı.

2021’de Türkiye’de Sigorta ve Emeklilik Bölümü bankacılık bölümünün 2021 yıl sonu prestijiyle 9,2 trilyon TL faal büyüklüğü ile yüzde 89,7 hisse sahibi olduğu finans dalında sigorta ve ferdî emeklilik bölümü yüzde 4,1 hisse ve 427 milyar lira ile bankacılık bölümünün akabinde ikinci sırada yer aldı. Finansal dalın öteki paydaşlarının toplam 634,6 milyar lira ile hissesi yüzde 6,2 oldu.

Ülke iktisadına sağlanan toplam 230 trilyon TL teminat meblağı ile iktisadi faaliyetlerin devamını sağlarken; sunduğu teminatlar gayrisafi yurt içi hasılanın 32 katına ulaştı.

Kovid kontaklı hasarlar 661 milyon lira oldu

2021 yılında Covid-19 ilişkili vefatlar için üstlenilen tazminat meblağı 661 Milyon TL olurken bu meblağ kesimin toplam üstlendiği (iştira hariç) tazminatlarının yaklaşık yüzde 40’ını olşuturdu. Tıpkı biçimde son 9 ayı etkilenen 2020 yılında gerçekleşen Covid-19 olayları için üstlenilen tazminat meblağı 424 Milyon TL düzeyinde oldu.

BES’te fon büyüklüğü 227 milyar lirayı aştı

2021 yılı dördüncü çeyrek sonu prestijiyle, ferdi emeklilik sisteminde iştirakçi sayısı bir evvelki yıla nazaran yüzde 2,8 arttı, devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü ise yüzde 43,9 artarak 227,9 Milyar TL’ye ulaştı.

Otomatik iştirak uygulamasıyla çalışanların sisteme dâhil olması ile kişisel emeklilik planlarına yeni iştiraklerde bir yavaşlama görülmektedir. Bu yavaşlama, sisteme yeni girişlerin, üçüncü basamaktan fazla otomatik iştirak vasıtasıyla gerçekleştirilmesinden kaynaklandı.