SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

Temmuz 31, 2022 Kapalı Yazar: admin

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Niteliği
BAĞ
Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
5840 m2
Satışa Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
22/07/2022
Satışa Ait İdare Konseyi Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
3.795.000-TL KDV hariç
Süreç Bedelinin Paydaşlığın İdare Şurası Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Bedeline Olan Oranı (%)

Satış Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%10,765
Satış Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
%1,66
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Kıymetine Oranı (%)
%3,99
Satılan Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Bedelinin Faal Toplamına Oranı (%)
%1,66
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
%2,49
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.07.2022
Satış Emeli ve Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Nakit konumuna olumlu tesiri olacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.498.500,00-TL (VUK)
Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceği
İşletme sermayesi ve yatırım finansmanı
Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceğine Ait İdare Konseyi Karar Tarihi

Karşı Taraf
Abaş Prefabrike Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan Alakanın Niteliği
Abdi MERTTÜRK her iki şirketin ortağı ve idare heyeti lideridir.
Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi
22/07/2022
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

Maddi Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yöntemi
Maddi duran varlık değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
OZEL-20221079601/ 01.03.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ROTA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3.795.000-TL KDV hariç
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

      03.02.2022 tarihli 2022/02 sayılı idare şurası kararımızda Menemen İlçesi, Türkelli Köyü, Kırlar mevkiinde K18D14A pafta 63 parselde yer alan 5.840m2’lik toprağımızın imar durumunun uygun olmaması sebebiyle satılması gayesiyle gazeteye ilan verilmesi ve araştırılmasına karar verilmiş idi. Şubat ve Mart aylarında Hürriyet Ege seri ilan kısmında ilan yayınlanmış, potansiyel alıcılarla temas kurulmuştur. Çalışmalar sonucu tek istekli, bağlantılı taraf pozisyonundaki Abaş Prefabrike Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. olarak tespit edilmiştir. Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 01.03.2022 tarih ve OZEL-20221079601 sayı ile hazırlanan değerleme raporunda yer alan KDV hariç 3.795.000-TL fiyatla satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kurumsal  İdare Bildirimi (II-17.1)’nin 9ncu hususunun 6ncı fıkrası uyarınca  işlemin taraflarının birbirleriyle olan direkt yahut dolaylı  ilişkileri, süreçlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve  değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özetinin KAP’ta  yayınlanmasına karar verilmiştir.        Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047458

BIST