Resmi Gazete’de bugün (28.07.2022)

Resmi Gazete’de bugün (28.07.2022)

Ağustos 3, 2022 Kapalı Yazar: admin

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902)

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Kimi Orman İşletme Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5903)

–– Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Organize Sanayi Bölgelerine ve Sanayi Bölgelerine Doğal Gaz Ulaştırılması Emeliyle BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5904)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5905)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5906)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların “İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5907)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Vazife Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Şurası Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5908)

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yol ve Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Metot ve Temeller (Karar Sayısı: 5909)

–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yordam ve Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tarz ve Asıllar (Karar Sayısı: 5910)

–– Kontratlı İşçiye Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5911)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340)

YÖNETMELİKLER

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Misyon ve Çalışma Temelleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5912)

–– Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı İdaresinde Bulunan Tarihî Bina ve Nesnelerin Tamiratları ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Reklam Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2014/15345 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2018/26241 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2019/37961 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri