Resmi Gazete’de bugün (26.07.2022)

Resmi Gazete’de bugün (26.07.2022)

Ağustos 1, 2022 Kapalı Yazar: admin

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bağlantı Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 106)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Şurası Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5866)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması ve Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Fakültelerin İsimlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5867)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kapatılması ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin İsminin Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5868)

–– Birtakım Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin Takım ve Konumların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2022/326)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/327)

HÂKİMLER VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Heyetinin 25/07/2022 Tarihli ve 2249 Sayılı Kararı

–– Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Genel Heyetinin 25/07/2022 Tarihli ve 2022/2251 Sayılı Kararı

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Konseyinin 25/07/2022 Tarihli ve 2022/2252 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Batı Mısır Kök Kurdu ile Çaba Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Kurumu Süreç ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Bildirimi (Seri No: 55)

–– Spor Anonim Şirketlerinin Temel Mukavelesinin Minimum İçeriği, Paydaşlık Yapısı, Hisse Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına Ait Metot ve Temeller Tebliği

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 10)

–– 2022 Yılı Özel Eğitime Muhtaçlık Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Takviyesi Fiyatlarına Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleksel ve Teknik Anadolu Liselerinde Tahsil Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Dayanağı Verilmesine Ait Tebliğ

–– 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Tahsil Gören ve Evvelki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Dayanağı Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Dayanağı Ödemesine Ait Tebliğ

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 25/07/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Tarihli ve 2018/561 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4, 5, 11 ve 12. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Konseyi Kararı (E: 2022/2, K: 2022/7)

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Heyeti Kararı (E: 2022/4, K: 2022/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri