Resmi Gazete’de bugün (23.07.2022)

Resmi Gazete’de bugün (23.07.2022)

Temmuz 31, 2022 Kapalı Yazar: admin

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Muğla İli, Marmaris İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleleri ve Etrafı (1. Etap) Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Birtakım Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5850)

–– 154 kV Eşme Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Gösterilen Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5851)

–– 154 kV Yakaağzı RES-İpektepe RES TM Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Gösterilen Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5852)

–– Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gösterilen Güzergâha (Zonguldak-Düzce-Sakarya) İsabet Eden Taşınmazlar ile Kelam Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Güç Nakil Çizgileri, Katodik Müdafaa Sınırları ve Anot Yataklarının İmali Gayesiyle Muhtaçlık Duyulan Birtakım Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5853)

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar Sayısı: 5854)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/322, 323)

YÖNETMELİKLER

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5855)

–– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)

KURUL KARARLARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 Tarihli ve 11075, 11076, 11077 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri