Resmi Gazete’de bugün (20.07.2022)

Resmi Gazete’de bugün (20.07.2022)

Temmuz 19, 2022 Kapalı Yazar: admin

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARLARI

–– Tabiat Varlıklarını Muhafaza Merkez Komitesinin, Doğal Sit Alanları Müdafaa ve Kullanma Şartları Unsur Kararı (No: 113)

–– Tabiat Varlıklarını Muhafaza Merkez Kurulunun, 98 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Gücü Santralleri (RES) Prensip Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Unsur Kararı (No: 114)

–– Tabiat Varlıklarını Müdafaa Merkez Komitesinin, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Gücü Santralleri (GES) Unsur Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Prensip Kararı (No: 115)

–– Tabiat Varlıklarını Muhafaza Merkez Komitesinin, Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine Ait Unsur Kararı (No: 117)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/19, K: 2022/74 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2019/21111 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2019/13361 Müracaat Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARLARI

–– Sayıştay Başkanlığının 18/07/2022 Tarihli ve 16 Sayılı Kararı

–– Sayıştay Başkanlığının 18/07/2022 Tarihli ve 17 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri