Resmi Gazete’de bugün (17.07.2022)

Resmi Gazete’de bugün (17.07.2022)

Temmuz 17, 2022 Kapalı Yazar: admin

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına İlişkin Yatırım Teşvik Evrakları Listesi

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına İlişkin Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına İlişkin İptal Edilen Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri