Resmi Gazete’de bugün (13.07.2022)

Resmi Gazete’de bugün (13.07.2022)

Temmuz 13, 2022 Kapalı Yazar: admin

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7415 Askerî Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildiri (No: 2022/11)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildiri (Tebliğ No: 2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/14)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri