Reel sektör güveni 2 yılın en düşük seviyesinde

Reel sektör güveni 2 yılın en düşük seviyesinde

Temmuz 31, 2022 Kapalı Yazar: admin

Reel kesim inanç endeksi Temmuz’da bir evvelki aya nazaran 2,7 puan azalarak 103,7 bedelini aldı.

Böylelikle endekste Temmuz 2020’den bu yana en düşük düzey kaydedildi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmelerin endeksi artış tarafında, mevcut toplam sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son üç aydaki toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmelerin endeksi azalış istikametinde etkilediği görüldü.

Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim itimat endeksi bir evvelki aya nazaran 2,1 puan azalarak 102,5 oldu.

Aynı devirde imalat kapasite kullanım oranı 0,6 puan artışla yüzde 78,2’ye yükseldi.