PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
26/07/2022
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

         Şirketimizin 01.01.2022 ? 30.06.2022 tarihlerini kapsayan faaliyet devri için hazırlanan Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu’na ait olarak
 
a) Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri: (II-14.1) Sayılı Bildirim asılları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet periyoduna yönelik hazırlanan finansal tablolarının ve İdare Heyeti faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin misyon ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tabloların ve faaliyet raporunun değerli mevzularda gerçeğe alışılmamış bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketimizin, vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tabloları Şirket’in aktifleri, pasifleri, finansal durumunu,  kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
     

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047924

BIST