PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
19 12.500 821.062 -126.446 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 0 -18.078.128
Transferler
10.000 -2.409.668 -2.399.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
807.898 10.572 -527.993 290.477 0 290.477
Sermaye Arttırımı
199.987.500 199.987.500 0 199.987.500
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.529.404 -21.529.404 0 -21.529.404
Devir Sonu Bakiyeler
19 200.000.000 1.628.960 -115.874 10.000 -40.324.648 -527.993 160.670.445 0 160.670.445
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 0 1.271.348.099
Transferler
2.136.580 26.954.627 29.091.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-197.005 303.167.012 302.970.007 0 302.970.007
Devir Sonu Bakiyeler
19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -691.249 2.146.580 -13.370.021 303.167.012 1.574.318.106 0 1.574.318.106

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-731.278.855 -404.134.698
Devir Karı (Zararı)
303.167.012 -527.993
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.489.465 17.754.037
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.592.185 2.240.312
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 5.586.711 1.806.814
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.719.285 1.210.447
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.867.426 596.367
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-1.728.701 15.798.236
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -18.939.660 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -2.091.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.021.807.611 -420.947.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 -163.424.937 40.277.532
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.484.630 -719.454
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.914.176.823 -921.811.867
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
6 10 -58.492.710 -695.406.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 1.456.138.616 23.472.417
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.242.391 614.237
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.061.299 7.595.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -279.563.532 1.164.004.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.984.687 -38.974.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-731.130.064 -403.721.803
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -148.791 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -412.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
423.022.133 -5.088.017
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 0 -9.900
Öteki İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
428.574.889 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 13 -8.613.775 -9.771.067
Alınan Faiz
3.061.019 4.692.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.251.856 408.423.615
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 107.499.326 0
Kredilerden Nakit Girişleri
107.499.326 0
Bağlı Taraflardan Alınan Öbür Borçlardaki Artış
-40.973.508 428.914.801
Ödenen Faiz
-1.273.962 -20.491.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.004.866 -799.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.004.866 -799.100
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 243.856.179 887.687
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 851.313 88.587

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 851.313 243.856.179
Finansal Yatırımlar
4 57.800.616 467.435.845
Ticari Alacaklar
211.513.555 55.254.254
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.984.217 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 186.529.338 55.254.254
Öteki Alacaklar
131.705 127.384
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 131.705 127.384
Stoklar
9 1.882.324.819 1.933.275.712
Peşin Ödenmiş Giderler
369.639.353 264.816.517
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 133.197.518 89.427.092
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 236.441.835 175.389.425
Öteki Dönen Varlıklar
18 24.517.782 18.359.979
ORTA TOPLAM
2.546.779.143 2.983.125.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.546.779.143 2.983.125.870
DURAN VARLIKLAR

Başka Alacaklar
3.297.989 1.817.680
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 3.297.989 1.817.680
Stoklar
9 1.976.195.542 4.842.415
Maddi Duran Varlıklar
12 23.582.477 15.532.423
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 12.587.870 2.374.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 414.100 463.953
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
414.100 463.953
Peşin Ödenmiş Giderler
354.270.715 400.600.841
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 354.270.715 400.600.841
Öteki Duran Varlıklar
18 184.324.241 153.754.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.554.672.934 579.386.276
TOPLAM VARLIKLAR
5.101.452.077 3.562.512.146
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.772.199 1.019.308
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.772.199 1.019.308
Banka Kredileri
27 142.481.648 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
27 6.290.551 1.019.308
Öbür Finansal Yükümlülükler
27 890 0
Ticari Borçlar
1.555.386.205 100.128.852
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
6 0 3.910.106
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.555.386.205 96.218.746
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
17 2.587.508 345.117
Öteki Borçlar
8 2.784.807 18.429.351
Kısa Vadeli Karşılıklar
770.613 242.282
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
17 770.613 242.282
ORTA TOPLAM
1.710.302.222 120.164.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.710.302.222 120.164.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar