KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Temmuz 31, 2022 Kapalı Yazar: admin

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             İdare heyeti üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:
1.      2 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğumuz İdare Şurası toplantısında alınan karar ile Şirketimizin hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak maksadıyla Hisse Geri Alım Programı başlatılmasına karar verilmişti. Bu program kapsamında geri alıma mevzu edilebilecek azami pay sayısı 3.000.000 TL nominal kıymette 3.000.000 adet olarak belirlenirken, bu alımlar için ayrılacak fonun da Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmişti. 21 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Pay Geri Alım Programına istinaden geri alınan hisselerin toplamının 3.000.000 adete ulaştığı, bunun için 32.369.284 TL fon kullanıldığı, ortalama pay fiyatının 10,7898 TL olarak gerçekleştiği, alınan hisselerin Şirket sermayesine oranının %1,25’e ulaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla mevcut geri alım programının limitlerinin dolması nedeniyle tamamlanmasına, 
2.      Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek pahasına uygun oluşumuna katkı sağlamak gayesiyle yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılmasına,
                
3.     
Geri alıma mevzu edilebilecek azami hisse sayısının, evvelce alınan hisseler dahil olarak Şirket ödenmiş sermayesi olan 240.000.000 TL’nin %5’i olarak 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,
 
4.      Geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek hisse alımları için toplamda en fazla 180.000.000 TL meblağında fon ayrılmasına,  
               
 
5.     
Bu kapsamda yapılacak süreçlerin birinci genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
                 
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047245

BIST