KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

Temmuz 31, 2022 Kapalı Yazar: admin

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İdare Şurası Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İdare Heyeti Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İdare Heyetimizin 21.07.2022 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Kısmı Yöneticisi ve Kurumsal İdare Komitesi Üyesi Mehmet Rıfat SAYDI’nın Şirketimizdeki vazifelerinden ayrıldığı görülerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Bildirisi’nin (Tebliğ) “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlığını taşıyan 11 inci hususunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere  Tebliğ’in 11 inci maddesinde yer verilen minimum şartları sağladığı anlaşılan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ahmet ÇETİN’in Yatırımcı İlgileri Kısmı Yöneticisi ve Kurumsal İdare Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci unsuru, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği’ ve ilgili mevzuat kararları ile Şirketimiz Temel Sözleşmesi’nin ilgili kararları dikkate alınarak Şirketimiz İdare Heyeti faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde kelam konusu genel heyeti takiben yapılacak ?Yönetim Şurası Komitelerinin Teşkili’ne ilişkin kararın alınacağı birinci idare heyeti toplantısına kadar misyon yapmak üzere ilgili Komitelerin lider ve üyelerinin aşağıdaki formda belirlenmesine,
KONTROLDEN SORUMLU KOMİTE

İSMİ SOYADI GÖREVİ
Faik EKEN Başkan
Birkan ERDAL Üye
KURUMSAL İDARE KOMİTESİ

İSMİ SOYADI
Birkan ERDAL Başkan
Abdurahman Murat KULOĞLU Üye
Ahmet ÇETİN Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

İSMİ SOYADI
Abdurahman Murat KULOĞLU Başkan
Faik EKEN Üye
Ahmet TOKSOY Üye
Arda DENİZHAN Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı ?Kurumsal İdare Bildirisi’nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim Unsuru düzenlemesi kapsamında ?Aday Gösterme Komitesi’ ve ?Ücret Komitesi’nin misyonlarını de üstlenmesine, Komite lider ve üyelerine komitelerde vazife almaları sebebiyle rastgele bir fiyat ödenmemesine,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047243

BIST