Ipsos: İkinci ele talep arttı

Ipsos: İkinci ele talep arttı

Ağustos 1, 2022 Kapalı Yazar: admin

Artan enflasyon ve alım gücündeki gerileme ikinci el esere ilgiyi artırdı. Son bir yıl içinde halkın yüzde 46’sı rastgele bir sağlam tüketim malı almazken bu oran son bir ayda yüzde 64 olarak kaydedildi.

Ipsos tarafından yapılan arıştırmaya nazaran, kategorilere nazaran farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan eserlerde ikinci el eserlerin tercih edildiği görüldü. Tablet /pc kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 düzeyinde seyretti. Beyaz eşyada ikinci ele yönelenler yüzde 29 olurken Televizyonda ikinci el alanlar yüzde 15 oldu.

Satın almaktan vazgeçildi

Araştırmaya nazaran son bir ayda yaklaşık 10 şahıstan ikisi sağlam tüketim eseri almaktan vazgeçti.

Tüm eserler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı misal düzeyde oldu. Akıllı cep telefonu, küçük mesken aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde eser alımın erteleyenlerin oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Alım niyeti düştü

Yaklaşık her 10 bireyden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söyledi. Bu oran akıllı cep telefonunda yüzde 35 ile en yüksek düzeyde.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik bilgilerle ilgili olarak, “Dayanıklı tüketim eserlerine yönelik araştırmamızda dikkat çeken iki bulgu var; birincisi son bir ay içinde bu kategoride bir satın alma yapmamış olanların yüzde 30 ileyüzde 45 ortasında değişen bir kısmı aslında satın alım yapmaya niyetli iken ertelemiş yahut büsbütün vazgeçmiş. İkinci bulgu ise önümüzdeki bir ay içinde satın alma niyeti olanların oranının esere nazaran azamî yüzde 9’a fakat ulaşması. Son bir ay içinde sağlam tüketim eserlerine yönelik bir talep zayıflamasının başladığını söylemek çok yanlış olmaz.” değerlendirmesini yaptı.