INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Temmuz 14, 2022 Kapalı Yazar: admin

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Harika Genel Heyet Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Fevkalâde Genel Kurul
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Heyet Tarihi 29.06.2022
Genel Heyet Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – İdare Şurası Üyeliklerine seçim yapılması ve İdare Heyeti Üyelerinin aylık fiyatlarının belirlenmesi.
3 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Kontrol Şirketi’nin seçimi.
4 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Heyet Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 12:00’de yapılan Harika Genel Heyet toplantısında özetle
– İdare Şurası üyelerinin seçilmesine ve aylık fiyatlarının belirlenmesine,
– PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel şura toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.07.2022

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Investco Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Investco Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan İnanılmaz Genel Heyet Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045221

BIST