İMSAD: Yılın ikinci yarısı için beklentiler zayıfladı

İMSAD: Yılın ikinci yarısı için beklentiler zayıfladı

Temmuz 20, 2022 Kapalı Yazar: admin

Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Gereçleri Sanayi Bileşik Endeksi Haziran ayı sonuçları açıklandı. Haziran ayında çalışma gün sayısının olağanlaşması ile dalda hareketlenme yaşanırken, yılın geri kalanına yönelik beklentilerdeki zayıflama dikkat çekti.

Bileşik Endeks Haziran ayında hudutlu ölçüde geriledi. Faaliyetlerdeki hareketlenme Bileşik Endeks’i desteklerken, inanç ve beklentilerdeki zayıflama endekste düşüşe neden oldu. Mayıs ayı sonrası sonlu ölçüde gerileme kaydeden Bileşik Endeks Haziran ayında 0,05 puanlık düşüşle 74,76 puana indi.

Yüksek dönemin tesirleri hissedildi

İnşaat materyalleri endüstrisinde yüksek mevsimin olumlu katkısı ve çalışma gün sayısının evvelki aya nazaran artması faaliyetlerde kıymetli artışlara neden oldu. Bu devirde iç ve dış talepte artışlar görülürken yüksek enflasyon ve maliyetlerin sınırlayıcı tesiri zayıf kaldı.

Mayıs ayında çalışma günü sayısının azalması ile durağanlaşan Faaliyet Endeksi Haziran’da sıçrama gösterdi. Yüksek dönemin da tesiriyle tüm faaliyet kümelerinde artışlar yaşanırken, iç ve dış talepteki hareketlilik endekse büyük katkı sağladı. Yurtiçi satışların yanı sıra ihracat tarafında da yükseliş kaydedildi. Çalışma gün sayısındaki olağanlaşma ile birlikte artan iç ve dış talep, üretimde artışa yol açtı. Cirolar tarafında bir kısmı enflasyon kaynaklı yüksek artış görüldü. Olumsuz ekonomik gelişmelere karşın iç ve dış talepteki hareketlilik ise sürüyor.

Güven birinci yarıda kırılgan ve zayıf kalmayı sürdürdü

Güven Endeksi Haziran’da da sonlu düşüş göstererek bir evvelki aya nazaran 0,63 puan azaldı. Böylelikle İnanç Endeksi yılın birinci yarısı boyunca kırılgan ve zayıf kaldı. Faaliyetlerdeki hareketlenmeye karşın yeni bir ekonomik model denenmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik ögeler nedeniyle inanç kaybı sürdü. Ayrıyeten ihracat pazarlarında uzun mühlet sonra başlayan yavaşlama telaşı itimadı zayıflatan nedenlerden biri oldu.

Bu periyotta Türkiye iktisadına ait itimat düzeyinin hudutlu ölçüde gerilediği gözlendi. İnşaat kesiminde ve inşaat materyalleri endüstrisinde ise itimat hudutlu düşüşler gösterdi. Yurtiçi pazarlarda inanç düzeyi hudutlu ölçüde düşüş kaydetti. İhracat pazarlarına olan itimat düzeyi de uzun mühlet sonra geriledi.

İhracat siparişleri uzun mühlet sonra birinci sefer geriledi

Ekonomiye ilişkin alt göstergeler gerilerken, dala ait göstergelerde de düşüşler devam etti. İç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri zayıflattı. Beklenti Endeksi Haziran’da da düşüşünü sürdürerek bir evvelki aya nazaran 1,1 puan geriledi.

Bu periyotta Türkiye iktisadına ait beklentilerde hudutlu düşüş oldu. Yüksek maliyetler, yüksek döneme karşın iç pazar siparişlerini sınırladı. Önümüzdeki üç aya ait alınan yurtiçi siparişler hudutlu ölçüde azaldı.

Gelecek üç aya ait alınan ihracat siparişleri de uzun mühlet sonra birinci defa geriledi. İhracat pazarlarındaki yavaşlama hissedilmeye başlandı.
Önümüzdeki üç aya ait üretim beklentisi bilhassa iç ve dış talepteki düşüş ile zayıflayarak Haziran ayında geriledi. Mevsimsellik ve faaliyetlerdeki hareketliliğe karşın, yüksek enflasyon, maliyet artışları ile iç ve dış talepteki yavaşlama, beklentileri zayıflattı.