Fiyat İstikrarı Komitesi’nden enerjide tasarruf kararı

Fiyat İstikrarı Komitesi’nden enerjide tasarruf kararı

Temmuz 30, 2022 Kapalı Yazar: admin

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin beşinci toplantısından güçte tasarruf kararı çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında aktüel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, global seviyede enflasyonist baskılar ile besin ve güç arz güvenliğine ait tasaların ağırlaştığı bu devirde emtia fiyatlarının seyrinin değerlendirildiği belirtildi.

Arz-talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin bilhassa besin ve güç fiyatları üzerindeki risklerini ayrıntılandırıldığı toplantıda besin fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçek yağı ve şeker üzere stratejik ziraî eserlerin yurt içi arzındaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Komite tarafından;

– Kamu fiyat siyasetlerinin, enflasyonla uğraş konusundaki kararlılık ve mali
disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine,
– Stratejik tarım eserlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam
edilmesine,
– Bilhassa besin ve güç fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm
paydaşların eş güdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine,
– Kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına ve
– Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada güç tasarrufuna yönelik tedbirler en üst
düzeyde alınırken ülkemizde de güç tüketim alışkanlıklarının bu istikamette
yönlendirilmesine karar verildiği duyuruldu.