EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

Temmuz 30, 2022 Kapalı Yazar: admin

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Alakalı Taraf Süreçleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağlı Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin (“Tebliğ”) 10’uncu hususu kararı mucibince hazırlanan “2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Bağlantılı Taraf Süreçleri Raporu”nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Bildirimi’nin 10’uncu hususuna istinaden Şirketimizin alakalı taraflarından TZE Küresel Dış Ticaret A.Ş.’ye yapılan yaygın ve süreklilik arz eden ihraç kayıtlı satış süreçlerinin 2022 hesap periyodunda Bildiri’de belirlenen %10 oranından fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi üzerine hazırlanan işbu raporda, TZE Küresel Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan süreçlerin şartları, fiyat belirleme sistemi ve bu tekniğin seçilmesindeki münasebetler açıklanarak söz konusu süreçlerin piyasa şartlarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047080

BIST