EPDK, “Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi” için değerlendirme toplantısı yaptı

EPDK, “Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi” için değerlendirme toplantısı yaptı

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

EPDK Lider Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye başlandığında “zaten yabancısı var, neden yerlileştirelim” diyenler olduğunu belirterek, “Bu tip projelerde alacağımız sonuçlar, ülkemize sağlayacağımız katma kıymeti gördükçe yaşayacağımız gurur, bu sürecin mümkün tüm zorluklarını unutturacaktır.” dedi.

Ulutaş, 21 elektrik dağıtım şirketinin tamamının projeye katıldığını lakin 10 doğal gaz dağıtım şirketinin projede yer aldığını lisana getirerek, kelam konusu firmaların bu üzere çalışmalara daha fazla dahil olmalarının beklendiğini söyledi.

Sektörlerde gereksinimlerin farklılaştığına dikkati çeken Ulutaş, şöyle devam etti:

“Bu da müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın yeni güç teknolojileri ve gereksinimlerine nazaran bizim konum almamızı ve gelişimi yakalamamızı gerekli kılıyor. Verimliliği artırma, dijitalleşmeyi yaygınlaştırma, denetimi artırma ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Güç kaynaklarında genel manada ithalatçı olduğumuzu hepimiz biliyoruz fakat güç alanında kullanılan teknoloji, ekipman ve yazılımlarda ithalatçı olmamız coğrafyadan kaynaklanan bir sorun değil. Üniversite, akademisyen ve gençlerimizden bu hususlarda daha çok bizlere yararlı olmalarını, daha çok alanlarda uygulamalara takviye vermelerini bekliyoruz.”

Ulutaş, Ar-Ge alanında dağıtım şirketlerine her türlü dayanağı verdiklerine işaret etti.

Yazılımların ulusallaştırılması konusunda adımların atılması amaçlanıyor
EPDK tarafından yürütülen kelam konusu projeyle güç dağıtım bölümünde bulunan yazılım ve lisansların kullanım durumlarının araştırılıp raporlanması, envanter kayıtlarının tamamlanması sağlandı.

Projede, kesimde kullanılan yazılımlara yönelik gereksinim tahlilleri gerçekleştirilerek, ithal yazılımların yerini alabilecek yerli eser ve tahlillerin araştırması yapıldı. Ayrıyeten ulusal eser tahlili mevcut değilse teknik kurullar marifetiyle belirlenerek varsayımı müddet, yarar ve maliyet tahlili çalışmaları yürütüldü.

Yerli Güç Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejik maksatları doğrultusunda, elektrik, doğal gaz dağıtım şirketlerinin hali hazırda kullandığı yazılım ve altyapıları incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, uygun teknolojilerin seçilmesi, yabancı kaynaklı yazılımlara ödenen yıllık bakım bedellerinin düşürülmesine yönelik ayrıntılı araştırma ve planlamaların oluşturularak güç dalında kullanılan yazılımların ulusallaştırılması konusunda önemli adımların atılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında dağıtım şirketlerinden alınan bilgilere ek olarak yazılım kesimi piyasa şartları doğrultusunda, “ilk sahip olma lisans bedelleri” ve her yıl ödenen “lisans bakım bedelleri” dahilinde varsayımı maliyet çalışmaları da eş vakitli olarak yürütüldü.

Enerji dağıtım dalında yabancı menşeli yazılımlara 140 ile 160 milyon dolar ortasında birinci sahip olma lisans bedeli ödendiği kestirim edilirken, her yıl 30 ile 35 milyon dolar ortasında lisans bakım bedeli ödendiği öngörülüyor.