DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
25/07/2022
Karar Sayısı
2022/29
Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Mucibince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Heyetinin, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi (II-14.1) ikinci kısmının 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2022-30.06.2022 devrine ilişkin konsolide finansal tablolar ve hudutlu kontrol raporu ile 2. çeyrek orta periyot faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup İştirakteki vazife ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 2. çeyrek orta periyot faaliyet raporunun değerli bahislerde gerçeğe alışılmamış bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih prestiji ile aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksik içermediğini İştirakteki vazife ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 2. çeyrek orta devir faaliyet raporunun İştirakimizin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine nazaran bir evvelki devirle dengeli olduğunu, tabloların hazırlanması basamağında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve evrakın gerçek olduğuna kanun, norm ve standartlar açısında gerekli itinanın ve titizliğin gösterildiğine tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ilişkin olduğunu kabul ve beyan ederiz.
İdare Konseyi Lideri                   İdare Konseyi Bşk.Yrd.             İdare Konseyi Üyesi
       Cemal Güzelci                                   Volkan Taneri                                 Erhan Aslaner           
 
İdare Şurası Bağımsız Üyesi            Yönetim Konseyi Bağımsız Üyesi
      Tuncay Erözmen                                          Osman Yılmaz                     

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047638

BIST