Buğday ve arpaya TMO alım primi desteği verecek

Buğday ve arpaya TMO alım primi desteği verecek

Temmuz 29, 2022 Kapalı Yazar: admin

Buğday ve arpada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çiftçiye alım primi dayanağı verecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına nazaran buğday için kilogram başına 1 TL, arpaiçin kilogram başına 50 kuruş TMO Alım Primi Takviyesi ödenecek.

Karara nazaran, takviye 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne(ÇKS) kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri eserlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım dokümanı ile belgelendiren çiftçilere yapılacak.

2022 yılında üretilerek satışı yapılan dayanağa temel eserlere, ziraî datalar ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline nazaran belirlenen randıman kıymetlerinin azamî iki katına kadar ve alım satım evrakında yer alan ölçü temel alınarak destekleme ödemesi yapılacak.

Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek başka dayanaklardan de faydalandırılacak.

Bu destekleme ödemesinde, 6 Haziran 2022 ile 1 Eylül 2022 tarihleri ortasında TMO’ya eser satışlarını gösteren alım satım evrakları dikkate alınacak.

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar eserlerini TMO’ya satarak bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 16 Eylül 2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım dokümanları ile müracaat etmeleri gerekiyor.