Bölgesel kırılganlıklar ‘iki farklı Avrupa’ya yol açtı

Bölgesel kırılganlıklar ‘iki farklı Avrupa’ya yol açtı

Temmuz 19, 2022 Kapalı Yazar: admin

ÇAĞLAR KUZLUKLUOĞLU BLOOMBERG HT-ARAŞTIRMA

Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinin akabinde dünyada yaşanan global kriz ve günümüze kadar uzanan belirsizlikler ile riskler, birliğe dahil bölgeler nezdinde kırılganlıkları daha da görünür hale getirdi. İktisadi Siyasetler Araştırma Merkezi (CEPR) bünyesinde Andreas Diemer, Simona Iammarino, Andrés Rodríguez-Pose ve Michael Storper tarafından hazırlanan çalışmada AB üyesi ülkeler içindeki bölgesel kırılganlık ve risklere dikkat çekildi.

Uzun vadeli zayıf ekonomik döngüye maruz kalan bölgelerde, farklı tıp ve derecelerde toplumsal, ekonomik ve politik zorlukların varlığına işaret edilirken; bu olgunun toplumsal dinamikler açısından çeşitli risklere neden olduğu çalışmada lisana getiriliyor. Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ve kalkınmada tarihî olarak öne çıkan bölgelerle, AB’nin genişleme süreci öncesi ve sonrasında birlik içerisinde negatif ayrışan bölgeler ortasındaki farkın, 2 farklı Avrupa’ya neden olduğu belirtiliyor.

Gelir şartları, üretkenlik ve istihdam üzere bahislerin ele alındığı çalışmada makro bilgiler kullanılarak Avrupa Birliği kalkınma ve gelişim tarafından bölgelere ayrılıyor.

Elde edilen sonuçlara nazaran; kalkınma bakımından dezavantajlı bölgelere yatırım ve siyaset ağırlaşması sığ kalırken, avantajlı pozisyonlarda gözlemlenen yığılma farklı bir ekip riskleri beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği’nin geleceği için ise “2 farklı Avrupa”, bölgesel değil birliğin tamamı ölçeğinde bir risk olarak tasvir ediliyor.