Amme alacaklarında tecil faizi artışı

Amme alacaklarında tecil faizi artışı

Temmuz 30, 2022 Kapalı Yazar: admin

Amme alacaklarının tahsil metodu hakkında kanun kapsamında amme alacaklarına uygulanmakta olan tecil faizi yüzde 15’ten yüzde 24’e çıkarıldı.

Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tahsilat genel bildirisine nazaran, bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 24 tecil faizi uygulanacak.

Önceki müracaatlara bağlı olarak tecil edilmiş ve tecil koşullarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına ise yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanmaya devam edilecek.

Aynı gazetede yer alan başka tahsilat genel bildirileriyle, Temmuz başında yayımlanan 7417 sayılı kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollarda geçiş fiyatı cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme ve kabahatler kanunu kapsamında verilen idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenlemelere açıklık getirildi.