AKSİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) – Menfaat Sahipleri

Temmuz 30, 2022 Kapalı Yazar: admin

AKSİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) – Menfaat Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur. Çalışan tazminat süreçleri yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Aleyhine kesinleşen dava bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri / İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Aleyhine kesinleşen dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Aksigortalılar, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Yeşil ofis kapsamında karbon ayak izini azaltmak için tükenir kaynakları tasarruflu kullanır. Aksigorta, evrensel insan haklarının gözetilmesine destek olur ve saygı gösterir. Eğitime ve çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesine destek olur. Bugüne kadar 7-14 yaşlarındaki çocukların deprem eğitiminde etkin rol alan deprem simülatörü, İTÜ Bilim Merkezinde çocukların eğitimine katkı sunmuştur. Dünyada nadir örnekleri bulunan ve Bingöl, Erzincan, Bursa, Güzelyalı, İzmir ve Gemlik depremlerinin şiddetlerinin kayıtlı olduğu deprem simülatörü ile çocuklara bu depremlerin etkileri bir mutfak ortamında gösterilmekte ve deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir. AKUT’la birlikte toplumu başta deprem olmak üzere sel ve yangın gibi doğal afetler konusunda bilgilendirmek amacıyla 5 yıllık kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak Hayata Devam Türkiye Projesi’ni tamamlamıştır. Sabancı holding çapında yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesinde aktif rol alır. Bu proje kapsamında yetiştirdiği iç eğitmenler ile Akisgorta içerisinde kadının desteklenmesi, sağlıklı aile iletişimi ve aile içi şiddetin engellenmesine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemektedir.https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik-politikasi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İç kontrol, İç denetim, Mevzuat Uyum, Riskin Erken Saptanması, Suç Gelirlerinin Aklanması hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanun kapsamındaki faaliyetler ile önlemler alınmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047083

BIST