AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) – Pay Sahipleri

Temmuz 20, 2022 Kapalı Yazar: admin

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – Hisse Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005101
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
İlgili unsurda yer alan süreçler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili unsurda yer alan süreçler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili hususta yer alan süreçler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.İlgili unsurda yer alan süreçler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Faaliyet Raporu
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005101
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen unsur numarası
26
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket mefaat sahiplerine eşit halde genel heyete iştirak hakkı tanınmaktadır. Hakikaten, 28.02.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin olağan genel konsey toplantısına, Şirket hisse sahipleri, Şirket idaresini temsilen İdare Konseyi Üyesi, Şirket Genel Müdürü ve ilgili Şirket işçisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Hayır
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 30,55
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele hususunun numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel şura gündem unsuruna ait tutanak metni
İdare Konseyi?nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında IFRS? e nazaran 2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına karşın Vergi Yol Kanununa nazaran dağıtılabilir kar oluşmadığından, İdare Konseyinin kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisi Genel Heyetin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-1?e alındı.
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005105
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin bağlantısı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046701

BIST