Akbank’ın 2. çeyrek kârı piyasa beklentilerini aştı

Akbank’ın 2. çeyrek kârı piyasa beklentilerini aştı

Ağustos 3, 2022 Kapalı Yazar: admin

BLOOMBERG HT- ARAŞTIRMA

Akbank, 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Akbank, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 13 milyar 110 milyon 53 TL net kâr elde etti. Bankanın ikinci çeyrek net kârı piyasa beklentisi olan 10,9 milyar TL’lik beklentiyi aştı.

Akbank 2022 yılı 6 aylıklarının akabinde yıla ait beklentilerini revize etti. Bankanın öncesinde açıkladığı Türk Lirası cinsi kredi büyümesinin yaklaşık yüzde 30 düzeyinde gerçekleşeceği beklentisi, finansalların akabinde 50 üstünde gerçekleşeceği istikametinde revize edildi. Hakikaten banka; 2022 yılının birinci 6 aylık gerçekleşmelerine nazaran yüzde 39,4 TL cinsi kredi büyümesi ise hali hazırda evvelki periyotta de paylaştıkları öngörüleri aşmış olduklarına işaret ediyor.

“Toplam mevduatımız 622 milyar TL’ye ulaştı”

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, şirketin 2022 ikinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, “2022’nin birinci yarısında ekonomimize sağladığımız kredi takviyesini 517 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 639 milyar TL düzeyine çıkardık. Toplam mevduatımız 622 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 981 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,4 seviyesinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, gerçek dalın büyümesine ve gelişmesine takviye olmayı sürdürdük. Bankamız, 7 milyar 458 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 21 milyar 157 milyon TL konsolide net kâr elde etti.” dedi.

Dolar bazlı yabancı para kredi büyümesi 2022 yılı için daha evvelki periyot beklentilerinde tüm yıl için yatay kalması beklenirken, bu devirle daralma beklentisi paylaşıldı. Bankanın birinci 6 aylık sonuçlarına nazaran mevcut durumda yabancı para krediler dolar bazlı olarak yüzde 4,3 oranında daralmış durumda.

Bankanın müşteri kazanımı 3 katına çıktı

Swap düzeltilmiş haliyle net faiz marjında yaklaşık 150 baz puan güzelleşme beklentisi bu yıl için yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşmesi beklenirken; banka yılın birinci 6 ayında yüzde 6,2 net faiz marjı kaydetti.

Akbank’ın son çeyrekte yeni müşteri kazanımı geçen yılın tıpkı devrine nazaran 3 katına çıktı. Yılın birinci 6 ayında geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 64,7 oranında net fiyat ve komite geliri büyümesi yaşayarak yılın başında öngördüğü yüzde 35 büyüme amacını bariz biçimde aşan banka; buradaki beklentilerini yaklaşık yüzde 65 olarak gerçekleşmesi tarafında gayesini revize etti.

Operasyonel masraflarındaki artışın TÜFE’ye misal biçimde gerçekleşmesi beklenirken, mevcut durumda yılın birinci 6 ayı için operasyonel masraflardaki artış yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. Hakikaten operasyonel sarfiyatların gelirlere oranında yılın birinci 6 ayında öngördüğünden daha yeterli performans kaydeden banka, beklentilerini bu doğrultuda revize etti. Evvelki devirde, 1 ve 2. Küme kredi karşılıkları ve LYY ile ilgili kur müdafaasından kaynaklanan kambiyo kâr/zarar tesirini hariç tutarak hesapladıkları operasyonel masrafların gelirlere oranının daha evvelki beklentilerinde yüzde 33 altında gerçekleşmesini bekleyen banka; yılın birinci 6 ayında yüzde 18,4’lük gerçekleşmenin akabinde bu kalemin yüzde 25’in altında kalmasını bekliyor.

Takipteki krediler oranı birinci 6 aylık sayılarda yüzde 3,5 gerçekleşmenin akabinde yüzde 4’ün altında kalarak 2022 yılını tamamlayacağını öngören Akbank, net kredi maliyetinde beklentisini değiştirmeyerek yaklaşık 100 baz puan düzeyinde olmasını bekliyor. 2022 yılının birinci 6 ayında ise kur tesiri hariç net kredi maliyeti 51 baz puan düzeyinde gerçekleşti.

Özsermaye kârlığı 6A22 itibariyle yüzde 47,1 düzeyinde olan banka; daha evvel yaklaşık yüzde 30 olarak gerçekleşmesini beklediği özsermaye kârlılığı beklentisini enflasyonist ortam kaynaklı olarak yaklaşık yüzde 50 düzeyinde beklediğini açıkladı.

Akbank’ın sermaye yeterlilik oranlarına bakıldığında; çekirdek sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,82, ana sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,82, sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,56 düzeyinde gerçekleşti. Bu oranlar sırasıyla 2021 yılsonu itibariyle yüzde 16,99, 16,99 ve 22,17 düzeyinde bulunmaktaydı.